Toggle menu
Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Workshop om ESS and Max IV

October 17, 2019

Välkommen till vår årliga workshop om den Europeiska Spallationskällan, ESS och Max IV!

Tillsammans gör vi de svenska investeringarna i och kring ESS och Max IV till en framgång för hela landet. Vetenskapsrådet tillsammans med Vinnova och Tillväxtverket bjuder härmed in för att tillsammans med oss diskutera utveckling och användning av ESS och Max IV utifrån Sveriges behov samt hur vi placerar svenska bidrag till ESS i ett europeiskt sammanhang. Workshopen riktar sig till dig som arbetar inom akademi, näringsliv eller offentlig sektor med intresse för ESS och/eller Max IV.

Detta evenemang är det fjärde i en serie årliga workshops med fokus på de svenska ambitionerna för utveckling och användning av de stora forskningsinfrastrukturerna i Lund – Max IV-laboratoriet och den Europeiska Spallationskällan (ESS) ERIC. I år kommer vi framförallt att fokusera på de regeringsuppdrag som Vetenskapsrådet och Vinnova fått under våren 2019 för att stödja samordning av insatser på området.

I linje med Lund-deklarationerna om Grand Challenges från 2015 gör Sverige en betydande insats för att förse framtida forskare och näringsliv med verktyg för att förbli konkurrenskraftiga. Genom att investera i ESS och Max IV hoppas vi kunna skapa ett nav för forskning och innovation för att möta vår tids stora utmaningar.

Vår ambition är att dessa investeringar inte bara kommer att leda till excellent vetenskap och innovativa genombrott. Förhoppningen är också att anläggningarna tillsammans med DESY Hamburg inom kort kommer att utgöra ett internationellt forskningskluster av världsklass, strategiskt beläget i norra Europa. På detta sätt stärks Sveriges och EU:s konkurrenskraft genom att vi gemensamt hanterar de stora utmaningar vi står inför på global nivå. Tillsammans hittar vi hållbara lösningar.

Vi ser fram emot att mötas för att diskutera kring hur vi fortsätter arbetet och vilka insatser som behövs nu och i ett längre perspektiv för att nå målet: Att bygga upp ett handlingskraftigt och ändamålsenligt kansli som löser de viktigaste frågorna först för Sveriges bästa.

Välkommen att registrera dig!

Details

Date:
October 17, 2019
Website:
https://ess.confetti.events

Venue

Scandic Rubinen, Göteborg

Organizer

Vetenskapsrådet

Subscribe to our newsletter