Toggle menu

SVENSKA

Genom etableringen av MAX IV och European Spallation Source (ESS) kommer framtida uppmärksamhet och investeringar att fokuseras ännu mer till materialforskning och materialutveckling i Skåne. Det är en enastående möjlighet för regionen, Sverige och Europa, som vi ska ta vara på.

Materials Business Center skapar förutsättningar för nya produkter och affärsmöjligheter baserade på framstående forskning och innovationer inom materialvetenskap och life science i södra Sverige.

Vi initierar inspirerande möten mellan industri, forskare och entreprenörer som bidrar till nya lösningar på industrins materialrelaterade behov och adresserar globala utmaningar inom exempelvis energi, miljö, livsmedel och hälsa.

Du får bland annat tillgång till:

  • Ett värdeskapande nätverk inom material och life science.
  • Den innovativa forskningsmiljön kring MAX IV och ESS.
  • Seminarier och workshops om materialrelaterade ämnen.
  • Vår kommande digitala plattform för öppen innovation.
  • Professionell affärsrådgiving*

*Materials Business Center är ett projekt som drivs av Innovation Skåne AB, som ägs av Region Skåne. Affärsrådgivningen är därför gratis för skånska innovatörer och entreprenörer i tidig fas av affärsutvecklingen.

Vi välkomna fler företag, forskare och entreprenörer till vårt nätverk. Tillsammans skapar vi framtidens materiallösningar.

För mer information kontakta:


Carl Malm, Industry Alliance Manager, Materials Business Center

Lars Tilly, PhD
Teknisk projektledare, Materials Business Center

Projektet drivs av Innovation Skåne i samarbete med Region Skåne, Invest in Skåne, Lunds universitet och Science Village Scandinavia. Projektet är delvis finansierat av EU.

Subscribe to our newsletter